Hem » Lager & Länkar » Vinkelkontaktkullager

Vinkelkontaktkullager

Vinkelkontaktkullager har löpbanorna i inner och ytterringarna förskjutna i förhållande till varandra i lageraxelns riktning. Lagren är därför särskilt lämpliga för att överföra kombinerade belastningar, d.v.s samtidigt verkande radial och axialbelastningar.


Vinkelkontaktkullagrens axiella bärförmåga ökar med ökande kontaktvinkel. Kontaktvinkeln definieras som vinkeln mellan den linje som förbinder kontaktpunkterna mellan kulan och löpbanorna i radialplanet, längs vilken belastningen överförs från den ena löpbanan till den andra, och en linje som är vinkelrät mot lagrets geometriska axel.