Spårkullager är mångsidigt användbara, självhållande lager med massiva ytterringar, innerringar och kulkransar. Dessa enkelt uppbyggda produkter som i drift är okänsliga och underhållsvänliga finns som enradiga och tvåradiga samt öppna och tätade. Av tillverkningstekniska skäl kan öppna lager ha spår för tätnings- eller täckbrickor i ytterringen.

På grund av det låga friktionsmomentet lämpar sig spårkullagren för höga varvtal.

Vet du vilket lager det är du söker, väljer du vilken typ du önskar, sen klickar dig vidare till rätt lager.

Vet du bara måtten på ditt lager kan du själv söka genom att göra så här: I sökfältet uppe i vänsterfliken skriver du in måtten i formatet innerdiameter x ytterdiameter x bredd, exempelvis 10x26x8 då får du upp de lager som matchar de mått du önskar. Vet du inte alla mått går det att skriva in de mått du vet och testa dig fram.

Vanliga efterbeteckningar: 

RS= gummitätning en sida.
2HRS= gummitätning båda sidor(FAG).
2RS1= gummitätning båda sidor(SKF).
2RS= gummitätning båda sidor.
2RSH= gummitätning båda sidor(SKF).
2RSR= gummitätning båda sidor(FAG).
2NSE= gummitätning båda sidor(NACHI).
2DDU= gummitätning båda sidor(NSK).

2RSL= lågfriktions tätning(SKF).
VV= lågfriktions tätning(NSK)

Z= plåttätning en sida.
ZZ= plåttätning båda sidor.
2Z= plåttätning båda sidor.

C3= större lagerspel än normalt.
C4= större lagerspel än C3.

TVP= lager med polyamidhållare(FAG).
TN9= lager med polyamidhållare(SKF).
ETN9= lager med polyamidhållare(SKF).

NR= Lager med låsringsspår & låsring.
N= Lager med låsringsspår.
W= rostskyddatSKF).
S= rostskyddat(FAG).
H= rostskyddatEZO).