Hem » Lager » Ledlager & Länkhuvuden

Ledlager & Länkhuvuden

Underhållsfria ledlager används då särskilda krav ställs på användningstid eller då metalliska glidparningar inte är lämpliga av smörjningstekniska skäl, t.ex. vid ensidig belastning. Ledlagren tillåter inställningsrörelser i rummet och tar, beroende på byggsätt (radial-, vinkel- axiallager), framför allt upp radiella, kombinerade eller axiella belastningar.

Länkhuvud består av ett stånghuvud och ett radialledlager i standardutförande eller ett stånghuvud, en ledlagerinnerring och ett glidskikt mellan stånghuvudets hål och innerringen. Länkhuvud tillverkas av helstål eller stål/brons (kräver underhåll) samt som underhållsfria länkhuvud.